Gästhamn

Jussarö har fungerat som en hamn i över 700 år och fortsätter att göra det än idag. Jussarös gästhamn har 49 kajplatser för båtar. Du kan också förtöja vid vågbrytaren som skyddar mot västliga vindar.

Välkommen!

Hamnavgifter 2024

  • Brygg-/bojplats
    25€
  • Sidoplats
    35€
  • Dagsbesökare
    5€

Hamnavgiften betalas i cafét.

Hamnens djupkarta

Hamnens läge

Resor till Jussarö

Jussarö är en populär plats att besöka för både stugägare och övernattande gäster. Jussarös hamn ligger strax söder om öst-väst-farleden, bara en kort avstickare bort. Den vågbrytare som byggdes år 2020 skyddar mot vinden. I hamnen finns det elanslutning och vid stranden finns en vattenkran för dricksvatten. Toaletterna ligger i omedelbar närhet av gästhamnen och är öppna dygnet runt. Det finns ingen tömning av septitankar och principen är att var och en tar hand om sina avfall.

På hamnområdet finns även ett café med terrass samt en bastu. Bastun ligger i omedelbar närhet av stranden och gästhamnen. Bastun har en ny bastuugn och en brygga.

Området övervakas av kameraövervakning. Genom att parkera accepterar du villkoren.

Vi önskar båtfarare varmt välkomna till Jussarö!